Praca tymczasowa i outsourcing pracowniczy

Znajdujemy i na mocy Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zatrudniamy osoby spełniające wymagania Klienta.

Następnie Pracownicy Tymczasowi zostają oddelegowani do Klienta (Pracodawca-Użytkownik). Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.

Najważniejsze korzyści dla Klienta:

  • Ograniczenie kosztów stałych związanych z zatrudnieniem .
  • Elastyczne dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnej lub przewidywanej sytuacji rynkowej –sezonowość, dodatkowe projekty i zlecenia
  • Możliwość szybkiego zastąpienia nieobecnych pracowników
  • Możliwość realizacji celów biznesowych przy ograniczonej liczbie etatów
  • Zmiana kwalifikacji kosztów zatrudnienia ze stałych na zmienne
  • Możliwość wypróbowania Kandydata przed podjęciem decyzji o stałym zatrudnieniu
  • Redukcja kosztów i obowiązków administracyjnych

Jak działamy?

  • Szukamy odpowiednich pracowników
  • Zawieramy z nimi umowy o pracę tymczasową lub umowy cywilno-prawne
  • Przejmujemy na siebie całą obsługę kadrowo-płacową pracowników

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

zadzwoń: +48 664 415 749

lub

wypełnij formularz

Zaufali nam